Co byste měli vědět o pojištění firmy

Správné či nesprávné pojištění může znamenat přežití či nepřežití firmy. Proto má smysl se pojištění věnovat. Opakovaně. Shrnuli jsme pro Vás to nejdůležitější.

Pojistit lze majetek, odpovědnost a přerušení provozu
Nechte si poradit na kolik a jak se pojistit
Hlídejte si průběžně, abyste měli pojistku aktuální

Co si pojistit

V každém podnikání je rizik více než dost. Některá si neuvědomujeme, jiná raději vytěsňujeme. Proto je dobré si jednou za čas projít jednotlivé oblasti firmy, ujasnit si, kde vám hrozí jaká rizika, jak jsou vážná a jak pravděpodobná. A která z nich má smysl za rozumné peníze pojistit.

Co vlastně jde ve firmě pojistit: majetek, odpovědnost a přerušení provozu.

Na kolik se pojistit

Pozor na situace, kdy máte v pojistné smlouvě hodnotu nižší než je hodnota skutečná tzv. podpojištění. Od pojišťovny pak můžete totiž dostat výrazně méně.

Příklad: V kanceláři byl majetek v celkové hodnotě 500.000 Kč , došlo k totálnímu požáru, vše bylo zničeno. V pojistné smlouvě byl majetek pojištěn pouze na 250.000 Kč a pojišťovna z důvodu podpojištění o 50% vyplatila celkové plnění pouze ve výši 125.000 Kč. Přesně dle poměru podpojištění ve výši 50%.

Zároveň je zbytečné do pojistné smlouvy sjednávat vyšší hodnotu, než je skutečná. Pojistné plnění bude stanoveno na základě skutečné hodnoty majetku.

Jak se pojistit

Vybírat pojišťovnu si můžete sami nebo můžete oslovit nezávislého makléře. Druhá možnost má tu výhodu, že makléř sám osloví více pojišťoven, připraví vám srovnání jejich nabídek a poskytne i vodítka k výběru té vhodné pro vás. Dobrý makléř má zároveň i informace o chování pojišťoven, které nejsou běžně dostupné, například o rychlosti a výše výplaty škodných událostí. Pokud vybíráte pojišťovnu sami, jste v tomto případě odkázáni zejména na reference těch, u nichž nějaká pojistná událost již nastala.

Kdy pojištění aktualizovat … a proč

Nemusíte být pojištěni vůbec. Můžete sjednat pojistku a neměnit ji mnoho let. Je to vaše volba. Chcete od pojišťovny v případě škody získat rozumné peníze? A zároveň peníze zbytečně za pojištění nevyhazovat? Pak je rozumné pojištění průběžně aktualizovat. Proč?

Tak jako všechno na světě tak i pojistné smlouvy stárnou a ztrácejí svoji aktuálnost. Mění se hodnoty pojištěných věcí.

  • U majetkového pojištění se hodnoty většinou zvyšují a to nejen nákupem nových věcí nebo zhodnocením staveb, ale i prostým nárůstem indexu cen nemovitostí, stavebního materiálu odborných prací atd . Nepřizpůsobením výše pojistky se proto vystavujete nebezpečí podpojištění viz příklad s kanceláří výše.
  • Jindy, například u běžných vozidel či elektroniky a počítačů, naopak hodnoty stářím klesají. Což je klíčové u pojistek sjednaných na "cenu časovou" resp. "cenu obvyklou". U nich se při určení škody vychází z pořizovací ceny majetku snížené o opotřebení (amortizaci) resp. z ceny obdobně staré věci na trhu v době pojistné události. Nepřizpůsobení výše pojistky jeho skutečné hodnotě pak znamená, že platíte zbytečně vysoké pojistné.

Aktualizovat pojištění majetku alespoň jednou za tři roky je velmi rozumné, především z důvodu správného stanovení pojistné částky a z toho vycházející platby pojistného kdy např. u havarijního pojištění se dají ušetřit tisíce a u majetkového pojištění se vyhneme podpojištění a velkého zklamání při plnění z pojistné události.

Nový občanský zákoník = pádný důvod řešit pojištění teď

Dalším závažným důvodem je zcela jinak pojatá odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám. Podle nového Občanského zákoníku výše náhrady škody může být několikanásobně vyšší než podle staré zákonné úpravy a tomu staré pojistné smlouvy neodpovídají.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

  • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
  • Proč pojištění auktualizovat každý rok
  • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

  • Co znamená co v pojištění firem
  • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

  • Proč změnit pojišťovnu
  • Kdy změnit pojišťovnu
  • Jak změnit pojišťovnu
Číst více