Jak dobře sjednat odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které v rámci podnikání způsobíte někomu jinému. Na co si dát pozor a co nepodcenit?

Uvědomte si, které situace při vašem podnikání mohou nastat
Odhadujte pojistnou částku co nejblíže skutečnosti
Nesnižujte si obrat, abyste ušetřili na pojistném

Pojištění podnikatele

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele tj. OSVČ nebo společnosti vůči třetím stranám vychází ze zákona. Jeho cílem je pokrýt podnikajícímu subjektu náklady na nároky třetích stran, za které nese právní zodpovědnost.

 • Nemusí jít pouze o škodu zaviněnou vaší nedbalostí nebo porušením právní povinnosti. 
 • V rámci vašeho podnikání můžete způsobit škody na životě nebo zdraví, na majetku, nebo vznikne dodatečná finanční škoda.
 • Škodu můžete způsobit při běžné pracovní či provozní činnosti, v souvislosti s provozem vaší nemovitosti (tzv. odpovědnost z držby nemovitosti) nebo také např. použitím vadného výrobku od jiné firmy.
 • Samostatnou kapitolou je odpovědnost za škodu způsobenou vaším vadným výrobkem. Váš výrobek může po čase z důvodu vady způsobit škodu třetí straně. Například chyba výrobku jenž je součástí chladicího zařízení může způsobit jeho nefunkčnost a následné zkažení uskladněného zboží. Předmětem pojištění není nikdy samotný poškozený výrobek, ale vždy škoda, kterou vadný výrobek způsobí. Za způsobené škody jste odpovědni i tehdy, že nejste jeho výrobcem, ale prodejcem či distributorem.
Příklad události kryté pojištěním odpovědnosti:

Muž, 35 let, uklouzl na mokré podlaze provozovny, přičemž na sebe strhl stojan se zbožím. Jeho průměrný výdělek je 30 tis. Kč měsíčně. Výsledkem byla zlomenina lokte, zhmoždění kolena, podvrtnutí a natažení křížového vazu kolena, zlomenina vnitřního kotníku, otřes mozku, 7 měsíců pracovní neschopnosti a trvalé následky – viklavost kolenního kloubu, omezení pohyblivosti lokte lehkého stupně, omezení pohyblivosti kotníku lehkého stupně. Z toho vyplynuly následující náklady:
 • Bolestné 60 000 Kč
 • Ztížení společenského uplatnění 620 000 Kč
 • Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 75 000 Kč
 • Regresní náhrady (zdravotní pojišťovna + nemocenská) 250 000 Kč
 • Náhrada za zničený oděv 10 000 Kč

Celkem 1 015 000 Kč

Profesní pojištění

Dalším důležitým odpovědnostním druhem pojištění je pojištění profesní odpovědnosti. Jedná se o pojištění kvalifikovaných profesí, kde může jejich radou nebo doporučením vzniknout škoda třetí straně - a právě proti těmto škodám slouží toto pojištění. Jedná se tedy o povinné pojištění, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou při výkonu následujících profesí:  

 • autorizovaný architekt a inženýr, technik výkonný ve stavebnictví,
 • znalec
 • tlumočník,
 • právník / advokát,
 • notář,
 • auditor,
 • daňový poradce,
 • účetní,
 • veterinární lékař,
 • insolvenční správce ,
 • dražebník
 • poskytovatel zdravotních služeb.
O existenci profesního pojištění je dobré vědět, i když jste zákazník daných profesí. Například to, zda a jak je pojištěný váš daňový poradce, může mít v případě problémů s finančním úřadem velký dopad.

Pojištění související se silničním provozem

Pro podnikatele ve spedici či dopravě je určeno pojištění přepravce / dopravce.  Skoro všechny firmy se ovšem potkají s pojištěním odpovědnosti z provozu motorových vozidel viz Jak dobře pojistit firemní auta.

Na co si dát pozor

Při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu je velmi důležité vzít v úvahu veškerá rizika, která mohu svým jednáním způsobit svým zákazníkům, partnerům, dodavatelům atd. Stanovte si proto dostatečný limit (pojistnou částku) na jakou chcete být pojištěni, měla by odpovídat reálné možné škodě - nemá zase smysl pojišťovat se na 50 mil., když nehrozí, že způsobím škodu vyšší než 10 mil. Výš pojistného / to co pojišťovně zaplatíte se vypočítává z Vašeho obratu za minulý rok a z výše pojistné částky.

Nikdy nedoporučujeme uvádět obrat výrazně nižší než je skutečnost, abyste ušetřili na pojistném. Pojišťovna má v případě škody možnost si výši Vašeho obratu zjistit a v případě zjištění rozdílu, může plnění škody výrazně zkrátit či dokonce zcela odmítnout - což bude pro Vás znamenat velkou finanční ztrátu a také poškození vašeho dobrého jména u vašich zákazníků či partnerů.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

 • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
 • Proč pojištění auktualizovat každý rok
 • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

 • Co znamená co v pojištění firem
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

 • Proč změnit pojišťovnu
 • Kdy změnit pojišťovnu
 • Jak změnit pojišťovnu
Číst více