K čemu jde využít pojištění přerušení nebo omezení provozu

Tento druh pojištění je určen pro podnikatelské subjekty, u kterých může dojít přerušení výroby či provozu a mohou z něho plynout velké finanční ztráty – ušlý hrubý zisk či stálé náklady, které je nutno vynakládat i v případě nefungování společnosti např. mzdy zaměstnanců, nájem atd.

Slouží k pokrytí finančních škod, které způsobí omezení provozu
Co vše pojištění zahrnuje a proti čemu se lze pojistit
Spočítejte si velmi důkladně sjednaný limit pojištění

Jde především o provozovny s výrobou, ale také o společnosti, které nemohou v krátké době přesunout výrobu či provoz na jiné místo. Pojištění kryje podnikatelským subjektům náhradu za finanční škody, které jim byly způsobeny z důvodu živelní události, nadstandardně je možno krýt i škody z odcizení atd.

Proč si pojištění sjednat?

Nemít přerušení provozu pojištěno může mít pro firmu likvidační následky, zejména pokud je výrobní nebo provozní prostor zničen živelnou událostí velkého rozsahu (např. katastrofický požár, povodeň atd.) jejíž odstranění může trvat řadu týdnů či měsíců. V řadě možností může i škoda menšího rozsahu, např. na stroji nebo na výrobní lince či elektronice, způsobit velké finanční ztráty při výpadku výroby a může mít také za následek ztrátu klientů apod. Pojištěny jsou přitom finanční škody, které vám přerušení / omezení provozu způsobí.

Co pojištění pokryje?

Po dobu ručení ujednané v pojistné smlouvě kryje pojišťovna ušlý zisk a náklady, které je nutno vynaložit v době přerušení provozu. Aby došlo k pojistnému plnění (výplatě škody) ze strany pojišťovny musí být důvodem škody nějaké ze živelných rizik, strojní nebo elektronické poškození, případně i odcizení.

Předmětem pojistného krytí jsou:

 • hrubý ušlý zisk,
 • stálé náklady - nájem, odměny zaměstnanců či externích spolupracovníků, splátky bance, leasingové společnosti, atd.
 • vyklizovací náklady a náklady - na rekonstrukci / obnovu jsou kryty z majetkového pojištění poškozených prostor,
 • další vícenáklady – nájem provizorních prostor atd.

Proti čemu je možné pojistit?

Pojistit se lze proti přerušením provozu způsobeným:

 1. požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla v rámci základního pojištění v pojišťovnictví vedeno pod pojmem FLEXA,
 2. ostatními živelními nebezpečími, kdy konkrétní pojištěná rizika musí být vždy specifikována v pojistné smlouvě,
 3. dalšími příčinami mimo živelné události, která zahrnují:
  • elektronické nebo strojní přerušení provozu, například porucha přístroje z důvodu mechanické závady, přepětím, indukcí, zkratem atd.,
  • přerušení provozu ze strany dodavatele, například přerušení dodávek plynu, elektřiny, vody atd.,
  • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u odběratele.
Příklad:
Porucha na řídí jednotce způsobí výpadek celého výrobního systému. Dochází ke ztrátám ve výrobě. Vzniknou vícenáklady na zajištění náhradního provozu, přesun zaměstnanců atd.

 

Na co si dát pozor

Je nutné si velmi dobře stanovit výši sjednaného limitu ve smyslu kalkulace stálých nákladů - nájem, výplaty zaměstnanců atp. a hrubého ušlého ušlého zisku a také zejména dobu po jakou nebude váš byznys fungovat.

Jelikož se jedná o poměrně drahé pojištění, nemá cenu se pojišťovat na obvyklých 12 měsíců trvání smlouvy, ale do smlouvy stačí uvést kratší limit např. 3 měsíce, pokud vím, že i když mi výrobní halu vyplaví povodeň, tak provoz firmy se do 3 měsíců obnoví. Být pojištěn na delší časový úsek jsou jen vyhozené peníze.

Pojištění přerušení provozu je jednou z klíčových součástí pojistné ochrany vašeho podnikání.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

 • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
 • Proč pojištění auktualizovat každý rok
 • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

 • Co znamená co v pojištění firem
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

 • Proč změnit pojišťovnu
 • Kdy změnit pojišťovnu
 • Jak změnit pojišťovnu
Číst více