Kdy a jak změnit pojišťovnu

Dodavatele pojištění můžete měnit z různých důvodů. Je tak třeba ale učinit ve správný okamžik správným způsobem.

Pojistnou smlouvu musíte vypovědět písemně
7 možností změny pojišťovny
Po ukončení pojistné smlouvy pojišťovna přeplatek pojistného vrátí

V každém případě platí, že musíte stávající pojistnou smlouvu vypovědět písemně. Výpověď lze zaslat doporučeným dopisem nebo předat na přepážce stávající pojišťovny. Při předání na přepážce doporučujeme výpověď předat pojišťovně ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat potvrdit a pečlivě uschovat. Variant výpovědí pojistné smlouvy je pak více, připravili jsme pro vás stručný přehled.

7 cest jak změnit pojišťovnu

1. Výpověď ke konci pojistného období je asi nejčastější, způsob ukončení pojistné smlouvy. Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě. Pokud máte sjednáno ve smlouvě půlroční nebo kvartální splátky pojištění, můžete pojištění vypovědět zase 6 týdnů před nejbližší platbou. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo svého pojišťovacího zprostředkovatele. Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy - Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) můžete smlouvu vypovědět bez udání důvodů kdykoliv v tomto období. Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi.

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události - Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení Vaší výpovědi.

4. Výpověď dohodou - Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny. Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání apod. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

5. Změna v osobě vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu pojištění - Pojištění končí ke dni změny vlastníka předmětného majektu. Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a požádat o vrácení případného nespotřebovaného pojistného.

6. Změna pojistného - Pojišťovna Vám zaslala nový předpis na další pojistné období, kde došlo ke změně výše pojistného? Pokud nejste spokojen s novou výší pojistného, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Navíc je povinna pojišťovna Vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období. Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

A pak je ještě jeden způsob, který vám rozhodně nedoporučujeme.

7. Nezaplacení pojistného - Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné smlouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna Vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného. Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za Vaši smlouvu. Pojišťovna navíc může vymáhat i poplatky na vymáhání dlužného pojistného případně úroky z prodlení za dlužné období.

V každém případě pak platí, že pokud Vám po ukončení pojistné smlouvy zbývá nespotřebované pojistné, pojišťovna vám přeplatek pojistného vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu. 

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

  • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
  • Proč pojištění auktualizovat každý rok
  • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

  • Co znamená co v pojištění firem
  • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

  • Proč změnit pojišťovnu
  • Kdy změnit pojišťovnu
  • Jak změnit pojišťovnu
Číst více